Hoog reliëf

Frankrijk
vacantie…….. 120 x 90 cm
gevaar…….
mechanisatie landbouw 200 x 120 cm